Πρόγραμμα Επιδότησης Ηλεκτρικών Συσκευών​

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε το οποιαδήποτε πρόβλημα με την συμπλήρωση της φόρμας, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να καλέσετε στο 6934805934 με κανονική κλήση μέσω του παρόχου σας αλλά και με κλήση viber.